29/04/2013 Entrevista a Àngel Dutras, director de l'empresa PRODAISA

L'empresa PRODAISA (Proveïments d'Aigua S.A.) va iniciar les seves activitats l'any 1990 en un despatx de Girona. Avui gestiona l'abastament d'aigua de més d'una seixantena de municipis, i és un referent en sistemes de telecontrol a l'Estat Espanyol. Amb l'Àngel Dutras, el seu director, parlem del recorregut de l'empresa i de diversos aspectes relacionats amb l'abastament i la gestió de l'aigua a les comarques gironines.


22/04/2012 Entrevista a Antoni Alarcón, de l'Agència Barcelona Regional

Als anys noranta, l’aigua del tram final del riu Besòs era pràcticament abiòtica, és a dir, no tenia vida. L’Antoni Alarcón, adjunt de direcció de l’agència Barcelona Regional, ens explica quines han estat les actuacions que, iniciades el 1997 en el marc d’un projecte europeu,  han permès el retorn d’aus i peixos, millorar la qualitat de l’aigua, i restaurar el paisatge de la riba. Tota una història d’èxit que no ha estat mancada de dificultats: entre elles, la pròpia naturalesa del riu, de règim típicament mediterrani, amb molt poc cabal i crescudes importants.

15/04/2013 Entrevista a Maite Aldaya, investigadora postdoctoral del Observatorio del Agua

La petjada hídrica és el volum d'aigua dolça que es consumeix en la producció de béns i serveis, en el desenvolupament d'una activitat o per part d'un consumidor. La Dra. Maite Aldaya, investigadora postdoctoral del Observatorio del Agua (Fundación Botín), va participar en el seminari sobre l'aplicació de la  petjada hídrica i la petjada de carboni als sectors agroalimentari i turístic que es va celebrar a Girona el passat 10 d'abril. Avui ens explica perquè aquest concepte ha despertat tant d'interès en els darrers anys, i com pot ser útil no només a les empreses i organitzacions sinó també als consumidors conscienciats. 

8/04/2013 Entrevista a Josep Calbó, vicerrector de recerca de la Universitat de Girona

Avui a l'Aigua en xarxa tenim el plaer d'entrevistar el Dr. Josep Calbó, Vicerrector de Recerca de la Universitat de Girona. La difícil conjuntura econòmica actual de disminució d'inversions, ens porta a reflexionar sobre la importància de la mobilitat dels investigadors, el paper de la Comissió Europea en el finançament de la recerca, la necessitat de potenciar la transferència tecnològica, o l'aposta per l'especialització. És en relació a aquest darrer punt que el Dr. Calbó aprofundeix en el Campus d'Excel·lència Internacional Euro-Mediterrani del Turisme i l'Aigua (Campus e-MTA), del qual la UdG forma part.